ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

HAYPOST

www.haypost.am

Հայփոստը պետական փոստային ծառայություն է Հայաստանում: Այն մշտապես ձգտում է մշակված սկզբունքների շրջանակներում տնտեսական և սոցիալական լավագույն ճկուն լուծումներն առաջարկել:

Ընկերությունը հետևողականորեն փորձում է ողջ երկրի փոստային ծառայությունների որակն ապահովել սահմանված չափանիշներին համապատասխան:

Հայփոստի հիմնական սկզբունքը յուրաքանչյուր անհատի կամ անդամի կարևորումն է: Վերջինս նշանակալի է ողջ ընկերության և նրանց համար, ովքեր աջակցում են յուրաքանչյուր անհատի` ի նպաստ Հայաստանի հասարակության:

Ծանոթանալով հաճախորդների իրական կարիքներին` առաջարկվում են գործնական լուծումներ:

Հայփոստի նպատակն է 2015 թվականին դառնալ տարածաշրջանի գլխավոր օպերատորներից մեկը` Հայաստանում պահպանելով առաջատար սպասարկման կետի իր դիրքերը:

Saryan 22 Yerevan, Armenia
Tel: (374 10) 514-514