ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱ

Ընկերությունը ստեղծել է բիոդիզելային գործարան, որը տարեկան արտադրում է 240.000 տոննա վառելանյութ, իսկ հետագա տարիների համար նախատեսվում է 1 մլն տոննա վառելանյութի արտադրություն:

CGC