ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆՆԵՐ

Հանդես է գալիս որպես օդանավակայանների և բեռնային համալիրների կոնցեսիոներ Եվրոպայի և Լատինական Ամերիկայի հիսուն երկու օդանավակայաններում: Այս գործընթացը ներառում է օդանավակայանի կառավարման, ինչպես նաև վառելանյութի առևտրի հետ կապված գործունեություն, բեռնային համալիրներին և այլ նմանատիպ ծառայություններ:www.corporacionamericaairports.com

Aeropuertos Argentina 2000 Aeropuertos De Punta del Este Aerupuertos Andino del Perú Aeropuerto de Zvarnotz Aeropuerto Ecológico de Galápagos Aeropuertos de Bahia Blanca Aeropuertos del Neuquen Aeropuertos Carrasco Aeropuertos Guayaquil Aerupuerto Natal Aerupuertos de Brasilia Toscana Aeroporti